PROFESJONALISM

TMT Partners Sp. z o.o. to profesjonalna
firma doradcza o międzynarodowym zasięgu

PLAN POŁĄCZENIA HYGIENIKA DYSTRYBUCJA S.A. I TMT PARTNERS SP. Z O.O.

SPRAWDŹ

O nasTMT Partners Sp. z o.o. to profesjonalna firma doradcza o zasięgu międzynarodowym. Powstała w 2004 roku z inicjatywy doświadczonego zespołu specjalistów w zakresie ekonomii i usług konsultingowych.

Firma realizuje swoją wizję, podejmując strategiczne działania na terenie Polski, Rosji, USA oraz większości Państw Europy, m.in. w: Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Anglii, Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie.

Informacje o spółceTMT Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42-700 Lubliniec), ul Powstańców Śląskich 54, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219203, NIP: 527-244-94-61, REGON: 015846449, o kapitale zakładowym w wysokości 540.000,00 PLN (w całości opłacony).

Zarząd : Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu

MisjaMisją TMT Partners Sp. z o.o. jest opracowywanie optymalnej koncepcji biznesowej oraz podnoszenie konkurencyjności firm produkcyjnych i usługowych, w oparciu o szczegółowe i często wieloletnie badania rynku. Spółka stara się zapewnić swoim Klientom maksymalną efektywność - tzn. osiąganie jak najwyższych zysków przez możliwie najdłuższy okres, bazując na dotychczas dostępnych środkach oraz wykorzystując najnowsze technologie.

Działania
Badanie rynków pod względem poziomu i struktury popytu na dobra materialne, produkty spożywcze i kosmetyczne,

Badanie wizerunku marki i firmy, ich rozpoznawalności i dostępności oraz skuteczności prowadzonych działań promocyjnych,

Wyszukiwanie nowych produktów i brandów o dużym potencjale,

Dostosowywanie produktów do wymagań rynku, poprzez dobór właściwych kanałów dystrybucji i promocji,

Wprowadzanie nowych i zmodernizowanych produktów do największych sieci handlowych w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie monitorowanie wzrostu ich sprzedaży względem konkurencji,

Określanie grupy potencjalnych odbiorców,

Doradztwo w zakresie rozwoju nowych brandów,

Opracowywanie strategii marketingowej,

Zarządzanie informacją, poprzez umiejętne wykorzystywanie wiedzy i danych dotyczących firmy,

Poszukiwanie surowców zamiennych wykorzystywanych w procesie tworzenia różnych artykułów w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji,

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów produkcji.

Skontaktuj się z nami

office@tmtpartners.pl

TMT Partners Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
2017 © TMT Partners Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: RS software